YOGAenzo - Meditatie evenement Harlingen

IJsbad Wim Hof Methode Project

 

Inhoud:

1.1 De plek

2.1 Eisen aan het bad

3.1 Materiaal keuze

4.1 Koel installatie

4.2 Koel gegevens

5.1 Pomp

5.2 Pomp gegevens

6.1 Leidingwerk

7.1 Filteren

8.1 Vorst bescherming

Aanleiding:

Accommodatie bouwen voor het geven van workshops voor de Wim Hof methode.

Doel:

1 tot 2 kubieke meter water in korte tijd koelen naar een temp. onder 5 graden.

Toepassing:

Ten alle tijden ook in de zomer beschikken over een gekoeld dompelbad voor het praktiseren van de Wim Hof methode.

Inleiding:

Na een lange zoektocht en zoeken naar geschikte systemen op voornamelijk internet ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het niet betaalbaar was om van bestaande onderdelen op vrij kleine schaal (tot max. 3 personen tegelijk in bad) de verlangde accommodatie samen te stellen. Deze conclusie impliceerde dat het van nul af gebouwd moest worden.

Dit was een vrij rigoreus besluit en heeft tot een aantal inzichten geleid die ik graag wil delen met mensen die de Wim Hof methode doen en graag een eigen koud bad willen hebben.

1.1 De plek

Bij het in volledige concentratie jezelf onder te dompelen in een bak met koud water is het prettig dit op een rustige plek tedoen die goed berijkbaar en toegankelijk is. Met toegankelijk bedoel ik dat je niet op een wankel trappetje in een ton of container hoeft te klimmen.

Een goede plek was voor ons in de tuin en wel een plek die niet zichtbaar is voor de buren.

Goede toegankelijkheid wordt verkregen door het bad in te graven zodat je er als het ware in kan glijden vanaf het maaiveld.

2.1 Eisen aan het bad.

Het bad moet voldoende inhoud hebben om in onder te dompelen. Denk hierbij ook aan het aantal mensen dat achter elkaar in het bad gaat. De warmte die we als mens afgeven aan het water is aanzienlijk en zal bij weinig volume de temp van het bad doen oplopen. Bij meer volume is dit effect minder.

Op het bad moet een goed geïsoleerd en goed afsluitend deksel kunnen liggen om tijdens het koelen koudeverlies tegen te gaan en bij langer gebruik van het water opwarming te voorkomen. Ook is het prettig dat daardoor het water schoner blijft en geen algvorming optreed. Licht dicht deksel dus.

De kuip moet goed geïsoleerd zijn ook wanneer hij ingegraven is. Bodem temp ligt grootste deel van het jaar boven de 5 graden en is een aanzienlijk oppervlak dat het water kan opwarmen.

Materiaal moet langdurig weerbestendig zijn en een zo weinig mogelijk warmte doorgeven, geen stalen kuip dus.

Als extra wil ik nog opmerken dat men er aan moet denken aan het gewicht van het te bouwen of te kopen bad. Dit kan voor verrassende problemen zorgen bij het plaatsen.

3.1 Materiaal keuze

Het gaat hier om de materialen waarvoor wij gekozen hebben en dienen slechts als voorbeeld.

Wij hadden al een gat in de tuin gegraven waar de trampoline op lag. Dat heeft voor een deel invloed gehad op de locatie en de afmetingen. Het gat wat er was leek de juiste afmetingen te hebben.

Om snel en relatief goedkoop een kuip te maken die aan zeer specifieke afmetingen moet voldoen is de z.g. stitch and glue methode erg aantrekkelijk. Van goedkoop dun multiplex (3.2mm) kan men simpel vormgeven en versterken met glasvezel en polyester of epoxy. Het resultaat is niet superglad maar voorkomt dat men later weer iets aan moet brengen door verf om uitglijden te voorkomen.

Na de vorm te hebben vastgelegd moet de vorm aan de buitenkant geïsoleerd worden. Dit kan met verschillende materialen en diktes. Hierna heb ik voor de sterkte weer een laag multiplex aangebracht en deze bekleed met glasvezel.

Na de boel te hebben afgewerkt heb ik het deksel op dezelfde manier samengesteld met verstevigingen voor ophangpunt en scharnier.

Zie voor het resultaat de foto”s.

Denk bij het construeren van de kuip dat er een afvoer op het laagste punt moet komen en een toevoer liefst op een hoger punt.

Voor aanvoer en afvoer heb ik gekozen voor poly ethyleen leidingen die relatief goedkoop zijn maar waarvan de koppelingen duur. De afstand tussen koelinstallatie en bad spelen hier mee. In onze situatie was de afstand 6 meter. De leidingen zijn van extra isolatie voorzien en ingegraven in de tuin. Ongeveer 30 cm onder het maaiveld.

Wanneer de koelinstallatie dicht op kuip komt te staan zou kunnen volstaan met pvc leidingen die echter ook kwetsbaar zijn.

Het meeste leidingwerk dat ik gebruikt heb is 32 mm en lijkt goed te voldoen.

4.1 Koel installatie

Na dat het bad geplaatst was ben ik nog een half jaar aan het zoeken geweest voor een geschikte methode, apparaat om het water te koelen.

Uiteindelijk besloten een airco installatie te gaan gebruiken en het water door het koele lucht gedeelte te laten lopen. Door een doos om het luchtkoel deel van de airco te bouwen en daar het water door te pompen is het dan mogelijk het water te koelen.

Na een maand lang op zoek te zijn geweest naar een oude airco op marktplaats liep ik tegen een aanbod aan van twee mobiele aico voor 250 euro. Moest ze wel in limburg ophalen vanuit friesland maar dat moest dan maar.

Deze units hadden flexibele slangen naar het buitengedeelte (waar warmte wordt afgevoerd) en leek ideaal voor mijn toepassing.

Heb de units volledig ontdaan van hun plastic omkasting en regeling. Deze is niet nodig daar ik in een zo kort mogelijke tijd het water wil koelen. Ze draaien dus altijd op maximale capaciteit. Ik het de twee units tegenover elkaar opgesteld en een kast om de luchtkoelers gebouwd zonder leidingen te onderbreken of af te koppelen. Dit vergt enige improvisatiekunst en handigheid met multiplex. Heb de kast van 12 mm multiplex gebouwd en voor het in elkaar zetten zowel binnen als buiten van een laag glasvezel en epoxy voorzien. Doorgangen voor water heb ik in een goede watersport online winkel gevonden, nylon doorvoeren. Voor alle contactvlakken heb ik een goede polyurethaankit gebruikt voor ik de delen op elkaar heb gemonteerd. Ook heb ik zoveel mogelijk alle delen voor het afmonteren met een epoxyverf behandeld, dit om langdurige blootstelling aan vocht mogelijk te maken. Het te koelen water komt binnen tussen de twee koelelementen en verplaatst zich van boven naar beneden door de koelelementen naar de zijkant van de kast. De afvoerleiding loopt dan weer omhoog om er zeker van te zijn dat de kast zich geheel vult met water. Er moet ook een automatische ontluchting op het hoogste punt in de kast zijn om van het volledig met water vullen zeker te zijn.

4.2 Koelunit gegevens

De koelunit is opgebouwd uit twee mobile airco units van elk 750 watt (1 pk) van de fabrikant Daewoo, dit is flink wat vermogen en doet het erg goed. Denk eraan dat dit 6 tot 7 amp stroom trekt.

5.1 Pomp.

De pomp die ik gebruikt heb is van het type waterringpomp. Deze zijn zelfaanzuigend, iets dat noodzakelijk is wanneer de koelunit zich boven het waterbad niveau bevindt.

Deze pomp had ik ook weer op marktplaats gevonden als onderdeel van een zwembadzandfilter. In eerste instantie zat deze er ook tussen maar is inmiddels als overbodig en niet voldoen ertussenuit gehaald. Pomp is gebleven en doet het uitstekend.

Naar mijn idee kan het met een kleinere pomp ook goed.

5.2 Pompgegevens

De pomp was oorspronkelijk gedoeld als filterpomp voor een vijver of zwembad. Heeft een z.g. wierbak om grof vuil op te vangen en is volledig van kunststof. Heeft een vermogen van 750 watt en dat is naar mijn mening wat groot voor de installatie. Ben wel blij dat hij van kunstof is omdat dit minder kou overdraagt aan de omgeving. Wierbak is ook prettig daar de kans dat er takjes meekomen met de waterstroom aanwezig is en de pomp kunnen beschadigen.

6.1 Leidingwerk

Het grootste gedeelte van het leidingwerk bestaat uit 32 mm pvc. ook de afsluiters die tevens deelbaar zijn. Ik gebruik de afsluiters op strategische plaatsen zodat ik het leidingwerk kan delen en daardoor weg kan nemen als dat nodig is. In de tuin naar het bad ligt zoals eerder vermeld polyethyleen vanwege de kwetsbaarheid van pvc. Door middel van afsluiters kan ik verschillende dingen regelen. Zo kies ik voor een mogelijkheid de koel installatie te bypassen zodat ik de uiteindelijke doorstroom door het koelgedeelte kan regelen. Ook is er een leiding uit het bestaande drinkwaternet in huis aangesloten op de toevoer van de pomp, voor het geval de pomp volledig leeg is en om het bad te vullen. Ook loopt er een vaste leiding het riool in om het bad wanneer nodig leeg te pompen. Bij een vaste opstelling van het geheel maakt dit het gebruik een stuk makkelijker.

7.1 Filteren

In eerste instantie had ik een zandfilter tussen het leidingwerk zitten. Deze was erg groot, nam veel ruimte in en heel belangrijk nam ook veel koude op, maw vanwege zijn omvang en massa moest er aardig wat meer gekoeld worden. Het filter zou voor een vijver of zwembad goed kunnen werken maar ik heb er zelf geen gemak van ervaren. Ben nog bezig met zoeken naar een oplossing voor het filteren en eventueel ontsmetten. Tot nu toe kiezen we ervoor zo nu en dan het water te wisselen.

8.1 Vorst bescherming

Ik gooi in de winter 25 kg zout in het water. Dit is een heel simpele oplossing voor een probleem, dat als het zich voordoet aanzienlijke schade aan het bouwwerk toe kan brengen, en dat zou jammer zijn. Ook kun je dan mocht je er aan toe zijn de bad temp naar 0 of zelfs daaronder te brengen.